CO2

30 Jul '06 - 21:36 by

Wat een beetje vervuiling al niet kan doen, wordt in deze ads op subtiele wijze uitgedrukt.